Begraven of cremeren

Begraven of cremeren is één van de belangrijkste keuzes die men moet maken wat de uitvaart betreft.

Het is een erg persoonlijke keuze, die voor iedereen anders is.

Aan de hand van een laatste wilsbeschikking (bij de dienst Burgerlijke Stand van de woonplaats) kan men zijn/haar keuze laten registreren. Indien hier niets over bekend is op het moment van overlijden nemen de nabestaanden hierover een beslissing.

Dit is soms een moeilijke keuze.

Steeds meer mensen leggen dan ook tijdens hun leven vast wat er met hun lichaam moet gebeuren na hun overlijden.

Mogelijkheden bij begraven

Elke gemeente is verplicht een perceel grond kosteloos ter beschikking te stellen voor het begraven van zijn inwoners. Dit is voor een duur van 10 jaar, voor 1 persoon en deze duur kan niet worden verlengd. Onder  "begraven" moet hierbij verstaan worden: een kist begraven in volle grond of een urne in een columbarium of urnekelder plaatsen. Elke stad of gemeente kan hierbij wel voorwaarden stellen wat betreft de afwerking van het graf, columbarium of de urnekelder.

Daarnaast heeft men ook de mogelijkheid een concessie aan te kopen. Dit is het huren van een stuk grond, grafkelder, columbarium of urnenkelder voor een bepaalde duur en tegen een bepaalde prijs. Looptijden en prijzen van concessies kunnen verschillen naargelang de stad of gemeente.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer inlichtingen.

Mogelijkheden bij crematie

In 2018 startte de Intercommunale van de steden Oostende, Bredene, Oudenburg en Middelkerke met de bouw van het nieuwe crematorium "Polderbos" te Zandvoorde (Oostende) op de site van de oude steenbakkerij "Keignaert".aan de Grintweg. Ondertussen is het crematorium al enkele jaren operationeel en zit het aantal crematies en afscheidsdiensten in de aula's van het crematorium in stijgende lijn, met een uitbreiding van het aantal crematie-ovens van 2 naar 3 (waarbij de laatste oven een moderne elekrische crematie-oven betreft). Om logistieke redenen gebeuren de meeste crematies uit ons uitvaartcentrum in het crematorium "Polderbos", maar u kan zo gewenst uiteraard ook gecremeerd worden in de overige Vlaamse crematoria.

Na de crematie zijn er verschillende mogelijkheden van bestemming van de as. We zetten alle mogelijkheden die momenteel door het "Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging" zijn toegelaten even op een rijtje:

  • Begraven van de as op de begraafplaats
  • Verstrooiing van de as op de daartoe voorbehouden ruimte op de begraafplaats
  • Bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
  • Verstrooiing van de as in Belgische territoriale wateren
  • Verstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
  • Begraven van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
  • Bewaren van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

De keuze wat er na de crematie met de as gebeurt zal onder meer afhangen van het feit of de overledene een laatste wilsbeschikking had, de wensen van de nabestaanden,…

Wij lichten deze verschillende mogelijkheden graag nader toe tijdens een gesprek. U kan ons uiteraard ook steeds vrijblijvend contacteren via ons contactformulier op deze website, of telefonisch.

Bij crematie is er voor de nabestaanden ook steeds de mogelijkheid om een fractie van de as te bewaren. Dit kan bijvoorbeeld in een mini-urne, of gedragen in een asjuweel.