Uitvaartzorg Bentein & Pollet

Waarvoor je bij ons terecht kan

Bij Uitvaartzorg Bentein & Pollet kan u terecht voor alles wat met uitvaart te maken heeft.

Samen met u zorgen wij er voor dat uw dierbare een waardig afscheid krijgt, met respect voor uw persoonlijke wensen.

Waarvoor kan u bij ons terecht

Bij een uitvaart komt heel wat kijken, zoals het opstellen van drukwerk (rouwbrieven, gedachtenisprentjes, …), het plaatsen van een bericht op onze website en de mogelijkheid tot online condoleren, het bestellen van bloemen, …, alsook de nazorg. Ook voor hulp bij het opstellen van een laatste wilsbeschikking en een voorafregeling van uw uitvaart kan u op ons beroep doen. Neem zeker contact met ons op als u meer informatie wil over de diensten die wij aanbieden.

 

Wat te doen bij een overlijden

Wanneer u geconfronteerd wordt met een overlijden, kan u steeds beroep doen op Uitvaartzorg Bentein & Pollet. Wij zijn actief in Oudenburg, Bredene, Oostende, De Haan, Gistel, … maar ook daarbuiten. Iedereen die dit wenst, wordt door ons geholpen. U kan ons elke dag, 24u op 24, bereiken op het telefoonnummer 059 32 52 12.

Begraven of cremeren

Begraven of cremeren is één van de belangrijkste keuzes die men moet maken wat de uitvaart betreft. Het is een erg persoonlijke keuze, die voor iedereen anders is. Aan de hand van een laatste wilsbeschikking (bij de dienst Burgerlijke Stand van de woonplaats) kan men zijn/haar keuze laten registreren. Indien hier niets over bekend is op het moment van overlijden nemen de nabestaanden hierover een beslissing.

Laatste wilsbeschikking

Iedereen kan tijdens zijn/haar leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn/haar laatste wilsbeschikking overmaken aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar men woont. In de laatste wilsbeschikking kan men op voorhand vastleggen wat er met het stoffelijk overschot moet gebeuren na overlijden (begraven, cremeren, schenking aan de wetenschap), wat er na crematie met de as moet gebeuren, in welke gemeente men begraven wil worden en welke uitvaartplechtigheid men wenst (katholiek, burgerlijk, vrijzinnig,…).

Men kan ook vastleggen door welke uitvaartondernemer de uitvaart moet worden uitgevoerd.

De laatste wilsbeschikking wordt bij de aangifte van het overlijden steeds door de uitvaartondernemer opgevraagd op de Burgerlijke Stand.

Voorafregelingen

Wanneer u uw uitvaart op voorhand wenst te regelen, bestaan er verschillende mogelijkheden:In eerste instantie kan u uw laatste wilsbeschikking vastleggen op de Burgerlijke Stand van uw stad of gemeente (zie "Laatste wilsbeschikking").

Drukwerk

Indien u drukwerk wenst (rouwbrieven, gedachtenissen, ...), helpen wij u graag met het opstellen hiervan. U heb keuze uit een ruim assortiment papier voor de rouwbrieven en de gedachtenissen. Indien nodig, bewerken wij ook de foto voor op de gedachtenis en kunnen wij u ook helpen met de keuze van gepaste teksten.

Nadien gaat dit ontwerp naar de drukker voor het opstellen van een proefdruk. Pas na goedkeuring van de proefdruk wordt het definitief aantal exemplaren gedrukt.

Ook na de uitvaart vallen nog heel wat zaken te regelen.

Bij de aangifte van het overlijden op de dienst Burgerlijke Stand, ontvangen wij een aantal uittreksels uit de overlijdensakte. Dit zijn officiële documenten noodzakelijk voor het verwittigen van Pensioendiensten, financiële instellingen, opzeggen van abonnementen, …

Schenking aan de wetenschap - wat u moet weten!

Er bestaan verschillende soorten "Schenkingen aan de wetenschap". Vooreerst denken we aan het schenken van organen voor transplantatie of van weefsels. U kan bij leven in een wilsbeschikking opnemen of u schenking van organen of weefsels wenst of als u zich daartegen verzet. Wettelijk gezien is elke burger donor, tenzij hier in leven verzet werd betekend. In de praktijk zullen artsen altijd voorafgaand vragen of de nabestaanden al dan niet verzet aantekenen tegen het afstaan van organen of weefsels.

In welke regio zijn we actief?