Een overlijden thuis

Wanneer uw dierbare thuis overlijdt, moet u contact opnemen met de huisarts of de arts van wacht. Een arts is de enige persoon die bevoegd is om een overlijden vast te stellen en een overlijdensattest in te vullen. Dit attest is belangrijk, want enkel dan kan de overleden persoon overgebracht worden en kunnen de overige formaliteiten in orde gebracht worden.

Naast het overlijdensattest maakt de arts ook een afzonderlijk formulier op: het "medisch attest". Daarin bevestigt de arts dat het een natuurlijk overlijden betreft en of het stoffelijk overschot al dan niet voorzien is van een pacemaker of een ander door een batterij aangestuurd implantaat. Dit is van belang voor het begraven van het lichaam, maar vooral wanneer crematie gewenst is.

Als u dit wenst, kan u de andere familieleden contacteren, zodat zij thuis nog afscheid kunnen nemen van de overledene. Als de arts is langs geweest en iedereen die het wenst afscheid heeft genomen, kan de overledene worden overgebracht naar ons uitvaartcentrum.

Wij zullen u vragen om indien mogelijk de kledij mee te geven waarin de overledene moet worden opgebaard (alle kledij die u of de overledene wenst te dragen, uitgezonderd schoenen en riemen). Daarnaast zullen we u ook vragen om de identiteitskaart, het huwelijksboekje en het rijbewijs van de overledene mee te geven. Bij de overbrenging spreken wij ook af wanneer de uitvaartregeling zal doorgaan. Om praktische redenen laten we de uitvaartregeling liefst doorgaan in het uitvaartcentrum, omdat we daar over alle faciliteiten beschikken, maar indien nodig kan het ook bij u thuis.

Een overlijden in een instelling, ziekenhuis of woonzorgcentrum

De ziekenhuizen en woonzorgcentra in Oostende en omgeving beschikken niet meer over een eigen mortuarium en vragen dan ook dat de overledene zo vlug mogelijk wordt overgebracht naar het uitvaartcentrum van de door de familie gekozen begrafenisondernemer.

De meeste instellingen geven u wel de gelegenheid om rustig in de kamer afscheid te nemen van de overledene. Het ziekenhuis of woonzorgcentrum zorgt men ervoor dat de arts langskomt om het overlijden vast te stellen en de nodige documenten in te vullen alvorens de overledene overgebracht wordt naar het uitvaartcentrum.

Wanneer uw dierbare overlijdt in een instelling, neem dan best zo vlug mogelijk contact met ons op. Wij spreken dan met de instelling het moment van de overbrenging naar het uitvaartcentrum af en zorgen ervoor dat de noodzakelijke documenten worden meegegeven.
 

Uw keuzevrijheid is belangrijk

U hebt steeds de vrije keuze van begrafenisondernemer. Geen enkele instelling (arts, directie of medewerker) kan u verplichten een beroep te doen op een bepaalde begrafenisondernemer, om welke redenen dan ook.

Wanneer u wordt geconfronteerd met een overlijden, of wanneer u een overlijden op kortere termijn verwacht, mag u steeds contact met ons opnemen.

Wij zijn steeds bereikbaar en u wordt onmiddellijk bijgestaan en geholpen door een van de zaakvoerders.