Waarvoor kan u bij ons terecht

Bij een uitvaart komt heel wat kijken, zoals het opstellen van drukwerk (rouwbrieven, gedachtenisprentjes, …), het plaatsen van een bericht op onze website en de mogelijkheid tot online condoleren, het bestellen van bloemen, …, alsook de nazorg. Ook voor hulp bij het opstellen van een laatste wilsbeschikking en een voorafregeling van uw uitvaart kan u op ons beroep doen. Neem zeker contact met ons op als u meer informatie wil over de diensten die wij aanbieden.

 • Overbrenging van de plaats van overlijden (thuis, rusthuis, ziekenhuis … ) naar ons uitvaartcentrum te Oudenburg, gelegen aan de Zandvoordsestraat 152.
 • Verzorgde opbaring van de overledene in het uitvaartcentrum of indien gewenst ook thuis.
  Alle formaliteiten met betrekking tot de aangifte van het overlijden bij de bevoegde instanties.
 • Opstellen van het rouwdrukwerk: rouwbrieven, gedachtenisprentjes,… 
 • Opstellen van een rouwadvertentie voor de krant.
 • Alle regelingen betreffende de uitvaartplechtigheid zelf: de uitvaartplechtigheid kan doorgaan in de kerk, in de aula van ons uitvaartcentrum, in de aula van het crematorium, een korte ceremonie op de begraafplaats, …, volledig volgens de wensen van de overledene of de nabestaanden.
 • Ceremonieleiding op de dag van de uitvaart.
 • Vastleggen van de crematie, vervoer van en naar het crematorium.
 • Bijzetting van de kist of asurne in een grafkelder, columbarium, …
 • Repatriëring van de overledene van het buitenland naar België en van België naar het buitenland.
 • Nazorg: indien u dit wenst helpt men hier ook na de uitvaart met allerhande regelingen die na het overlijden moeten worden uitgevoerd.
 • Via onze website kunnen kennissen, vrienden, ... de rouwbrief bekijken en online condoleren. Indien u dit niet wenst, wordt het rouwbericht uiteraard niet gepubliceerd.
 • Bestellen van bloemen en aankoop van asjuwelen, mini-urnes, grafornamenten, … in ons winkelgedeelte.
 • Diverse dienstverlening: schenking van uw lichaam aan de wetenschap, ontgraving en herbestemming van het stoffelijk overschot van de overledene, aanvragen van de verlenging van een concessie van een graf (grafkelder, urnengraf, columbarium, graf in volle grond), bestelling van grafornamenten, onderhoud en herstelling van graven,…