Laatste wilsbeschikking

Iedereen kan tijdens zijn/haar leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn/haar laatste wilsbeschikking overmaken aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar men woont.

In de laatste wilsbeschikking kan men op voorhand vastleggen wat er met het stoffelijk overschot moet gebeuren na overlijden (begraven, cremeren, schenking aan de wetenschap), wat er na crematie met de as moet gebeuren, in welke gemeente men begraven wil worden en welke uitvaartplechtigheid men wenst (katholiek, burgerlijk, vrijzinnig,…).

Men kan ook vastleggen door welke uitvaartondernemer de uitvaart moet worden uitgevoerd.

Een laatste wilsbeschikking kan bij ons ook gekoppeld worden aan een uitvaartverzekering. Als er een uitvaartverzekering afgesloten wordt kan u bij de Burgerlijke Stand ook de uitvaartverzekeraar en het polisnummer opgeven.

De laatste wilsbeschikking wordt bij de aangifte van het overlijden altijd door de uitvaartondernemer opgevraagd bij de Burgerlijke Stand.